You are currently viewing تحقیق تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم

تحقیق تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تفسير سوره روم، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تفسير آيات 20 الي 25 سوره روم ترجمه:آيه 20: از نشانه هاي او اين است كه ما را از خاك آفريد، سپس انسان هايي شديد و در روي زمين انتشار يافتيد.آيه 21: و از نشانه هاي او اينكه همسراني از جنس خود شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر مي كنند.آيه 22: و از آيات آفرينش آسمان ها و زمين و تفاوت زبان هاي و رنگهاي شماست، در اين نشانه هائي است براي عالمان.آيه 23: و از نشانه هاي او خواب شما در شب و روز است و تلاش و كوششتان براي بهره گيري از فضل پروردگار در اين امور نشانه هايي است براي آنانكه گوش شنوا دارند.آيه 24: و از آيات او اين است كه برق را به شما نشان مي دهد كه هم مايه ترس است و هم اميد و از آسماني آبي فرو مي فرستد كه زمين را بعد از مردن به وسيله آن زنده مي كند، در اين نشانه هايي است براي جمعيتي كه عقل خود را به كار مي گيرند.آيه 25: و از آيات او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برپاست سپس هنگامي كه شما را از زمين فرا مي خواند ناگها …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید