You are currently viewing تحقیق تاثیر Piping در پروژه های معماری

تحقیق تاثیر Piping در پروژه های معماری

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق تاثیر Piping در پروژه های معماری


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تاثیر Piping در پروژه های معماری ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : در اين جا به بررسي مدارك مورد نياز براي شروع يك پروژه در يك واحد فرآيندي مي پردازيم هر پروژه شامل سه بخش و يا سه مرحله مي باشد كه شركتهاي مجري انجام پروژه براساس نوع فعاليت تقسيم بندي مي شوند. سه بخش كلي پروژه عبارتند از:1) Engineering 2) Procurment 3) Constructionمرحله اول: بخش مهندسي يا همان بخش طراحي انجام پروژه مي باشد.مرحله دوم: تهيه ابزار آلات لازم براي انجام پروژه مي باشد.مرحله سوم: ساخت و ساز پروژه مي باشد.شركتهاي مختلف بنا به نوع فعاليت به شركتهاي EPC يا EP و يا PC تقسيم بندي مي شوند عمده شركتهاي معتبر در اين صنعت از نوع شركتهاي EPC هستند.در اين مرحله به معرفي نقشه ها و مدارك مورد نياز براي انجام يك پروژه مي‌پردازيم. نقشه ها و مدارك مورد نياز در طراحي Pipingبه منظور انجام فعاليتهاي مربوط به يك پروژه لازم است كه يك تيم پروژه تحت نظر يك مدير پروژه مشغول شوند. مدير پروژه مسئول و كنترل كننده تمامي فعاليتها بوده و پاسخگوي مسائل مربوط مي باشد. افراد مشغول در انجام پروژه مسائلي از …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید