You are currently viewing تحقیق بررسی کامل و جامع پرچم ملل مختلف

تحقیق بررسی کامل و جامع پرچم ملل مختلف

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی کامل و جامع پرچم ملل مختلف


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، پرچم ملل مختلف ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پرچم‌ها همانطور كه براي معرفي كشور و يا سازماني بكار مي‌روند، مي‌توانندبراي ارسال پيام نيز استفاده شوند. مانند كشتي‌ها با پرچمهايي كه داراي كد بين‌المللي‌هستند و پيام ارسال مي‌كنند. همچنين علامت دادن در ارتشها (نيروي دريائي‌) اغلب با پرچمها صورت مي‌گيرد. يك پرچم وارانه نشانگر اندوه و سختي است‌. پرچمي بر روي‌يك تير نصفه نشان صبحگاه است‌. تسليم شدن با يك پرچم سفيد نشان داده مي‌شود.شورش يا انقلاب با پرچم قرمز است و راهزني و دزدي (در كشتي دزدان دريائي‌) و قدرت‌با پرچم سياه مشخص مي‌شود. همچنين بيماريهاي مسري با پرچم زرد به نمايش‌درمي‌آيند. يك پرچم سفيد با علامت صليب سرخ توسط سازمان صليب سرخ در زمان‌جنگ براي نشان دادن بخش بيمارستاني و درماني استفاده مي‌شود. 2-1- سابقه استفاده از پرچم در بين ملل‌:دانش اجتماعي به ما چنين مي‌گويد:جامعه آغازين بصورت كلان كه ساده‌ترين نوع گردهمآيي است زندگي‌مي&zwnj …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید