You are currently viewing تحقیق بررسی اجزای مختلف ساختمان

تحقیق بررسی اجزای مختلف ساختمان

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی اجزای مختلف ساختمان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اجزای مختلف ساختمان ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ستونهاي يك ساختمان، نيروهاي قائم اعمال شده از طريق طبقات را به فونداسيون منتقل مي‌كنند، ستونها مي‌تواند هم در فشار و هم در كشش عمل كنند. گيردار كردن ستونها و همچنين اعمال بارهاي خارج از مركز باعث بوجود آمدن لنگر خمشي در ستونها مي‌شود، ولي گيرداريهاي اتفاقي و خروج از مركزيت هاي جزئي تنشهاي اندكي در اعضا بوجود مي‌آورند كه در طراحي لحاظ نمي‌شوند. ستونهاي بر اساس معيار كمانش طراحي مي‌شوند. در صورتيکه كمانش در دو جهت رخ دهد، جهتي كه داراي سختي كمتر است، بايد مور توجه قرار گيرد. اقتصادي‌ترين مقطع براي ستونها، آنهايي هستند كه داراي ممان اينرسي مساوي در دو جهت مي‌باشند. مقاطع خيلي لاغر در صورتي مي‌توانند در طراحي مورد استفاده قرار گيرند كه در مرحله ساخت، بتوان آنها را در فاصله بين كفهاي ساختمان، به طور مناسب مهاربندي كرد. 3-1-1 انواع مقاطع مناسب به عنوان ستوننيمرخهاي بسيار متنوعي در ساخت ستونها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ظرفيت باربري ستون به ابعاد و مشخصات م …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید