You are currently viewing تاریخچه چرم در ایران و جهان

تاریخچه چرم در ایران و جهان

تاریخچه چرم در ایران و جهان


عنوان:  تاریخچه چرم در ایران و جهان قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 32 این تحقیق در مورد چرم می باشد و به بررسی تاریخچه، موارد مصرف، انواع ، مراحل تولید چرم و روش نگهداری انواع لوازم چرمی می پردازد. مقدمه با نگاهی بر تاریخچه چرم درمی‌یابیم که چرم جزء اولین کشفیات و دستاورد کاربردی بشر در طول تاریخ بوده است. اجداد و نیاکان ما از این کشف بزرگ در راستای حفظ خود از پیشامد‌های محیطی و طبیعی استفاده می‌کردند. شکار حیوانات وحشی در آن زمان به جهت استفاده از گوشت‌شان برای غذا صورت می‌گرفت. این نیاز تکامل پیدا کرد و سپس از پوست حیوانات برای تولید کفش، لباس و چادر جهت اسکان استفاده شد. هم اکنون بیش از ۵۰% چرم جهان صرف تولیدات کفش و ۲۵% آن در تولیدات پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.   ۵۰۰۰ سال پیش قبل از میلاد نقاشی ‌ها و آثار نگارشی مصریان در غارها، از این موضوع خبر می‌دهد که چرم ۵۰۰۰ سال پیش قبل از میلاد در این کشور کشف شده بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت. موارد اسفاده از چرم در مصر آن زمان محدود نبود و از آثار نگارشی غارها این موض …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید