You are currently viewing برنامه تمرینی بدنسازی و حجم

برنامه تمرینی بدنسازی و حجم

برنامه تمرینی بدنسازی و حجم


افراد با اهداف گوناگونی شروع بدنسازی  می کنند، برخی به دنبال چربی سوزی و لاغری، برخی به دنبال افزایش حجم و برخی هم به دنبال افزایش قدرت هستند. البته اهداف بدنسازی فقط به این موارد محدود نمی شوند، اما گاهی تصور می شود فقط باید یکی از اهداف را انتخاب کنیم. این تصور اشتباه است. به عنوان مثال، شما می توانید همزمان چربی سوزی و عضله سازی را دنبال کنید یا همانطور که در این برنامه تمرینی بدنسازی خواهید دید،  افزایش حجم و قدرت را به طور همزمان تجربه کنید. ما هم می دانیم که در برخی موارد امکان رسیدن به دو هدف کاملا متضاد وجود ندارد، مثلا نمی توانیم همزمان تمایل به افزایش حجم داشته باشیم اما در عین حال بخواهیم لاغر شویم! اما در بسیاری از موارد امکان ترکیب چند هدف وجود دارد . اگر به دنبال برنامه تمرینی بدنسازی برای افزایش حجم و قدرت هستید، این برنامه تمرینی برای شما مناسب است. حجم عضلات به اندام شما زیبایی می دهد و افزایش قدرت به شما کمک می کند تمرینات دشوارتری را انجام دهید. از این رو، ترکیب این دو هدف می تواند نتایج بسیار مطلوبی به بار آورد.   2صفحه پی دی اف …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید