You are currently viewing بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در پارک بعثت شیراز

بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در پارک بعثت شیراز

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در پارک بعثت شیراز


بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در پارک بعثت شیراز هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی الگوهای رفتاری جاری در یک محدوده زمانی مشخص در پارک بعثت بوده است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید