بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل


چکیده رضايت بيمار يكي از ابعاد كيفيت مراقبت را تشكيل مي دهد و هدف نهايي از مطالعات رضايتمندي بهبـود كيفيـت خدمات بهداشتي درماني و ارتقاي مستمر مراكز بيمارستاني و اعتلاي بهداشت و درمـان كشـور اسـت. بـه همـين منظـور رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي اردبیل توسط پرسشنامه اي كـه شـامل مشخصـات دموگرافيك بيمار و سؤالاتي در مورد پذيرش، خدمات پزشكان، خدمات پرستاري، تجهيزات و دارو و فضاي فيزيكي بود، سنجيده شد.  15 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با آمار و تحلیل های آماری …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم پزشکی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *