ایمنی محيط اماکن نظامي


به عنوان [Sanitation] در فرهنگ نامه ها، واژه بهساز مراعات اصول بهداشتي معني شده است. بنياد ملي بهسازي در ايالات متحده، بهسازي را راهي براي زندگي سالم تعريف نموده است. چون راهي براي زندگي است، بايد از درون مردم برخيزد و باآگاهي تغذيه شود و به صورت يک الزام و آرمان در تعريف بهسازي آورده ،WHO . در روابط انساني رشد کند است که بهسازي مبارزه با همه عوامل محيط زيست فيزيکي انسان است( با فرمت ورد 16 صفحه) …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *