انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن


درپروژه ای که پیش رو دارید ابتدا تعاریف کلی از حفاظت و اهداف حفاظت ها مطرح گردیده ، همچنین مواردی که درحفاظت سیستم  های توزیع بایستی مد نظر باشد ازجمله قطع گزینش توسط تجهیز حفاظتی ،پایداری سیستم ،سرعت حفاظت و نیز بحث حساسیت ،توضیح داده شده است ،سپس به معرفی وسایل و تجهیزات حفاظتی و نحوه عملکرد هرکدام به تفصیل پرداخته شده است. همچنین فصل پایانی به بررسی نقش رکلوزرها درشبکه های توزیع درجهت کاهش خاموشی ها و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه را شامل میشود که ارزیابی قابلیت اطمینان بامطرح کردن یک فیدر نمونه و معرفی و محاسبه شاخصی از سیستم برای کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان سیستم ،انجام شده است. درضمن محاسبات فوق توسط نرم افزار ( Matlab ) انجام گرفته است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *