اموبازی خود را در موقعیت های بسته بهبود بخشید Workshop – Improve Your Play in Closed Positions

اموبازی خود را در موقعیت های بسته بهبود بخشید Workshop – Improve Your Play in Closed Positions

کارگاه – بازی خود را در موقعیت های بسته بهبود بخشید Workshop – Improve Your Play in Closed Positionsکارگاه اختصاص داده شده به موقعیت های بسته در حال حاضر یک محصول دیجیتال است. این محصول شامل تمامی فیلم های کارگاه و همچنین فایل PGN مربوط به جلسات آموزشی می باشد. به طور کلی، مواد شامل تقریباً 7 ساعت ویدیو و یک پایگاه داده PGN است که شامل 60 فایل است! سخنرانی های زیر را خواهید دید: برنامه ریزی بلند مدت در بازی های پایانی بسته – GM Grigor Grigorov فداکاری های تاکتیکی و موقعیتی در موقعیت های بسته – جنرال موتورز بوریس اورخ حملات به بال های مخالف در موقعیت های بسته – جنرال موتورز میهایل مارین پیشگیری و تفکر شماتیک در موقعیت های بسته – GM Petar Arnaudov در این مقاله لحظات جالبی را که برگرفته از سخنرانی هاست به اختصار ارائه می کنیم. برنامه ریزی بلند مدت در بازی های پایانی بسته – GM Grigor Grigorov در این سخنرانی، GM Grigor Grigorov استراتژی های مختلف برنده شدن در پایان بازی های بسته را توضیح می دهد. او در مقدمه سخنرانی می گوید: “درک بازی های پایانی بسته برای درک عمومی شطر …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید