اطلاعات در بازار سرمایه، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

فهرست مطالب 2-2: اطلاعات و محتوای اطلاعاتی. 1 2-2-1: اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری. 1 2-2-1-1: اطلاعات و  اثر آن بر تصمیم گیری . 1 2-2-1-2: نقش اطلاعات دربازار سرمايه چگونه ارزيابي مي شود؟. 2 2-2-1-3: چه نـوع اطلاعاتي بـه بازار سرمايه اعلام می شود؟. 2 2-2-1-4: برای جلوگيري از افشاي اطلاعات غلط در بازار چه بايد کرد؟. 2 2-2-2: بازار کارا 3 2-2-2-1: انواع کارایی. 3 2-2-2-2:  انواع بازار کارا 5 2-2-2-3: ویژگی بازارهای کارا 6 2-2-2-4: الگوی بازارهای کارا 7 2-2-3: نقش حسابرسی. 8 2-2-3-1: تعریف حسابرسی. 8 2-2-3-2: عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی. 9 2-2-3-3: فرضیه های بنیادی توجیه کننده تقاضا برای خدمات حسابرسی. 10 2-2-3-4:  تئوری های پشتیبان تقاضا برای حسابرسی. 11 2-2-3-5: تأثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات.. 12 2-2-3-6: انواع حسابرسی . 13 2-2-3-6-1:  انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی. 13 2-2-3-6-2:  انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار. 13 2-2-3-6-3: انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی. 13 2-2-3-6-4: انواع حسابرسی از لحا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: کتاب ، جزوه

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *