You are currently viewing ابزار کمکی جهت آزمون و یادگیری

ابزار کمکی جهت آزمون و یادگیری

ابزار کمکی جهت آزمون و یادگیری


فرمت اکسل با کمک این فایل میتوانید مواردی که یاد گرفته اید را از خود آزمون بگیرید و آموزه های خود را تثبیت کنید. شما میتوانید بعد از انجام تست و خود ارزیابی، نتیجه بدست آمده را مشاهده و آنالیز و بررسی را مشاهده کنید. قابلیت های فایل: – خود ارزیابی و نتیجه گیری از آموزش انجام شده – انجام تست و خود ارزیابی از موارد که نیاز یادگیری دارید – انجام دوره از سوالات و پاسخ های ثبت شده، جهت مرور مطالب   راهنما: 1- سوال خود را وارد کنید. 2- دکمه ورود كليد پاسخ را بزنید و پاسخ درست را در مقابل سوال یادداشت کنید. 3- شروع آزمون یا بستن كليد پاسخ را بزنید. 4- پاسخ خود را جهت آزمون وارد کنید. 5- با زدن دکمه نتیجه آزمون میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید