You are currently viewing آیا می دانید حقوقی ؟

آیا می دانید حقوقی ؟

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

آیا می دانید حقوقی ؟


آیا می دانید حقوقی ؟ مجموعه ای از مواد پرکاربرد حقوق مدنی با نگارش ساده و ذکر مستند قانونی   نویسنده سعید راست کردار   مقدمه :             بکارگیری کلمات و اصطلاحاتِ علم حقوق در مجموعه کتب و قوانین حقوقی امری بدیهی است . اما با توجه به ثقیل بودن اکثر مطالب و قوانین برای عامه مردم ، در این کتاب سعی بر آن شده است که با بیان برگزیده ای از مطالب حقوقی پرکاربرد تحت عنوان آیا می دانید ؟ ، امکان مطالعه هر چه بیشتر قوانین و همچنین فراگیر نمودن قوانین حاکم بر جامعه را هم برای مخاطبین عام و هم برای علاقه مندان علم حقوق فراهم سازیم . از ویژیگی های این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود : نگارش روان و سهل تر قوانین تحت عنوان آیا می دانید ؟ ذکر مستندات قانونی کلیه مطلب ارائه شده  ، بیان توضیحات و معانی کلمات و اصطلاحات حقوقی در پاورقی هر صفحه ، بگونه ای که خواننده برای درک مطالب نیاز به خواندن مطالب قبلی و یا مراجعه به منابع دیگر برای فهم مطلب را ندارد . دسته بندی مطالب جهت دسترسی راحت تر خواننده به موضوعات مورد علاقه بعضا” ت …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید