آموزش خط عمود و خط موازی برای دانش اموزان

آموزش خط عمود و خط موازی برای دانش اموزان

خطوط عمود  به دو خط ی گفته می شود که زاویه ای بین آن ها تشکیل می شود زاویه راست است. خط های موازی  خط هایی که اگر ان ها را ادامه دهیم ، ادامه ان ها همدیگر را قطع نمی کنند. فرمت فایل ppt  تعداد صفحه10 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید