آشنایی با انواع نازک کاری و چک لیست نازک کاری سازه بتنی


فهرست مطالب فصل 1 : کلیات 1-1 مقدمه . 2 2-1 نکات اجرایی نازک کاری ساختمان . 2 3-1 ایمنی انجام عملیات نازک کاری .. 2 فصل 2 : اجرا چهارچوب و اندود کاری سیمان 1-2 نصب چهارچوب در و پنجره 6 2-2 اندود کاری .. 10 فصل 3 : اجرا کاشی و فرش کف 1-3 کاشی کاری .. 20 2-3 فرش کف .. 24 فصل 4 : چک لیست نازک کاری 1-4 راهنمای کد های استفاده شده برای موارد چک لیست .. 34 2-4 چک لیست نصب چهارچوب ، در و پنجره 35 3-4 چک لیست اندود کاری سیمان . 36 4-4 چک لیست کاشی کاری ، سنگ و موزائیک کاری . 37 5-4 چک لیست کف سازی طبقات و بام 39 6-4 چک لیست عایق کاری 39 7-4 چک لیست اجرای پله و نرده 40 8-4 چک لیست اجرای سقف کاذب 40 9-4 چک لیست گچ کاری 41 10-4 چک لیست اجرا تاسیسات الکتریکی .. 42 11-4 چک لیست اجرا لوله کشی و کانال ها 43 12-4 چک لیست نکات ایمنی داربست و بالابر . 44     فهرست منابع . 45 فهرست شکل ها      شکل 1-1 : خرک بنایی.. 3    …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *