You are currently viewing آزمایشگاه مکانیک خاک (درصد رطوبت و منحنی دانه بندی)

آزمایشگاه مکانیک خاک (درصد رطوبت و منحنی دانه بندی)

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

آزمایشگاه مکانیک خاک (درصد رطوبت و منحنی دانه بندی)

آزمایشگاه مکانیک خاک (درصد رطوبت و منحنی دانه بندی)

دانه‌بندی خاک (Mechanical analysis of soil)
تعیین دامنه اندازه ذرات موجود در خاک و توزیع وزنی آنهاست که برحسب درصدی از وزن کل خشک خاک بیان می شود. معمولاً دو روش برای تعیین منحنی دانه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد:
1) آزمایش دانه‌بندی (Seive analysis) برای ذراتی با قطر بزرگتر از 0/057 میلیمتر
آزمایش دانه‌بندی عبارت است از لرزاندن نمونه خاک بر روی یک سری الک که اندازه‌های آن به ترتیب از بالا به پایین کاهش می‌یابد.
2) آزمایش هیدرومتری (Hydrometer analysis)…

درصد رطوبت و منحنی دانه بندی

سایت کتاب دانشگاهی تمام تلاش خود را جهت ارائه بهترین گزینه ها برای انتخاب های شما می کند.

هر کجا در گوگل به نام کتاب دانشگاهی رسیدید بدانید بهترین انتخاب را خواهید داشت.

 

سایت کتاب دانشگاهی را بیشتر بشناسید

دیدگاهتان را بنویسید