پاورپوینت درس 13 پیام های آسمان پایه هفتم ( بر بال فرشتگان )

پاورپوینت درس 13 پیام های آسمان پایه هفتم ( بر بال فرشتگان ) پاورپوینت درس 13 پیام های آسمان پایه هفتم ( بر بال فرشتگان )  در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ادامه مطلب…

پاورپوینت درس 14 پیام های آسمان پایه هفتم ( کمال همنشین )

پاورپوینت درس 14 پیام های آسمان پایه هفتم ( کمال همنشین ) پاورپوینت درس 14 پیام های آسمان پایه هفتم ( کمال همنشین ), قابل ویرایش  در 16 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم ادامه مطلب…

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمانی پایه هفتم (استعانت از خداوند)

پاورپوینت درس دوم پیام های آسمانی پایه هفتم (استعانت از خداوند)  پاورپوینت درس دوم پیام های آسمانی پایه هفتم (استعانت از خداوند) در 19 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز ادامه مطلب…

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم ( تلخ یا شیرین)

پاورپوینت درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم ( تلخ یا شیرین)  پاورپوینت درس سوم پیام های آسمانی پایه هفتم ( تلخ یا شیرین)  در 50 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش ادامه مطلب…

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هفتم ( عبور آسان)

پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هفتم ( عبور آسان)  پاورپوینت درس چهارم پیام های آسمانی پایه هفتم ( عبور آسان) در 21 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز ادامه مطلب…

پاورپوینت آماده درس 24 مطالعات هفتم (دانش و هنر در ایران باستان )

پاورپوینت آماده درس 24 مطالعات هفتم (دانش و هنر در ایران باستان ) پاورپوینت آماده درس 24 مطالعات هفتم (دانش و هنر در ایران باستان )  در 29 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را ادامه مطلب…

پاورپوینت آماده درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم (عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان)

پاورپوینت آماده درس 23 مطالعات اجتماعی هفتم (عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان) پاورپوینت آماده درس 23 مطالعات هفتم (عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان)   در 30 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ادامه مطلب…

پاورپوینت آماده درس 22 مطالعات اجتماعی هفتم (اوضاع اقتصادی ایران باستان )

پاورپوینت آماده درس 22 مطالعات اجتماعی هفتم (اوضاع اقتصادی ایران باستان ) پاورپوینت آماده درس 22 مطالعات هفتم (اوضاع اقتصادی ایران باستان )  در 21 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان ادامه مطلب…

پاورپوینت آماده درس 21 مطالعات اجتماعی هفتم (اوضاع اجتماعی ایران باستان)

پاورپوینت آماده درس 21 مطالعات اجتماعی هفتم (اوضاع اجتماعی ایران باستان) پاورپوینت آماده درس 21 مطالعات هفتم (اوضاع اجتماعی ایران باستان)  در 20 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل ادامه مطلب…

پاورپوینت آماده درس 20 مطالعات اجتماعی هفتم (امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند)

پاورپوینت آماده درس 20 مطالعات اجتماعی هفتم (امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند) پاورپوینت آماده درس 20 مطالعات هفتم (امپراتوری های قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ادامه مطلب…