دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه د وازدهم 6 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 6   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 147   شامل: پاورپوینت خاطره نگاری 24 ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم                   عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم 6 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 6   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 136   شامل: پاورپوینت اجزای نوشته (ساختار ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم                   عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 8   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 176   شامل: پاورپوینت پرورش موضوع 26 ادامه مطلب…

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی کامل و دقیق و جدید فایل Word شامل 6 صفحه

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی کامل و دقیق و جدید فایل Word شامل 6 صفحه

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی کامل و دقیق و جدید فایل Word شامل 6 صفحه مهرماه در این ماه در هفته اول با چگونگی مراحل کار دانشمندان دوم و سوم و چهارم با ساختمان بدن موجودات زنده و سلول و بخش های مختلف سلول و تفاوت و ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 8   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 202   شامل: پاورپوینت با ذهنی نظام مند ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه هشتم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هشتم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 8   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 190   شامل:  پاورپوینت پس از تفکر و طراحی ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 8   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد کل اسلاید: 181   شامل:  پاورپوینت نقشه نوشتن درس 1 نگارش پایه ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22   قسمتی از ادامه مطلب…

مقیاس تکانشگری upps+p

مقیاس تکانشگری upps+p   مقیاس تکانشگری دارای 59 سوال لیکرت و 4 گزینه ای به زبان خارجی و همراه با ترجمه اولیه و ویرایش نشده و بعلاوه دارای مقاله به زبان خارجی فاقد اعتبار و روایی ایرانی می باشد.  … دریافت فایل سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن ادامه مطلب…

دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش پایه هفتم                 عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش هفتم   فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21   قسمتی ادامه مطلب…