طرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل5: حس و حرکت

طرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل5: حس و حرکت در این درس، دانش آموزان ابتدا با چگونگی کارکرد اندام‌های حسّی آشنا می‌شوند. با ساختار اندام‌های حسّی در سال…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل5: حس و حرکت

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی در ﻛﻼس درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﻋﺪد ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﺪد دو رﻗﻤﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی

طرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی مهم ترین بدفهمی درس مذکور این است که دانش آموزان بین دو جمله متوالی یک الگو، رابطه‌ای کشف می‌کنند و…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس ریاضی ششم، فصل1: الگوهای عددی

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس19: خدا جون از تو ممنونم

طرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس19: خدا جون از تو ممنونم از نظر قرآن و عقل، برخی اعمال خوب و صالح‌اند و برخی اعمال، بد و…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس هدیه های آسمان چهارم، درس19: خدا جون از تو ممنونم

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس 17 و 18: سفر به کربلا 1 و 2

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس 17 و 18: سفر به کربلا 1 و 2 این درس نیز مانند دو درس گذشته روال داستانی دارد. خبر سفر…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس 17 و 18: سفر به کربلا 1 و 2

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی سوم، درس 21: جهت‌های اصلی

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی سوم، درس 21: جهت‌های اصلی برای آموزش این درس یعنی جهت‌های اصلی، بردن دانش آموزان به حیاط مدرسه در یک صبح آفتابی کاملاً…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی سوم، درس 21: جهت‌های اصلی

جزوه و تمرین (همراه با پاسخ تشریحی) فیزیک 2 فصل 1 درس 1 – بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی همراه با لینک فیلم آموزشی رایگان

جزوه و تمرین (همراه با پاسخ تشریحی) فیزیک 2 فصل 1 درس 1 - بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی همراه با لینک فیلم آموزشی رایگان توضیح در…

ادامه خواندنجزوه و تمرین (همراه با پاسخ تشریحی) فیزیک 2 فصل 1 درس 1 – بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی همراه با لینک فیلم آموزشی رایگان

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 18: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 18: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران بهتر است ابتدا یک بازدید علمی از پوشش گیاهی منطقه زندگی خودتان ترتیب…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی چهارم، درس 18: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم3: مفهوم اولیه عمل جمع

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم3: مفهوم اولیه عمل جمع در صفحه آغازین تم 3 دانش آموزان با چگونگی رفتن به مدرسه آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم3: مفهوم اولیه عمل جمع

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس7: نواحی صنعتی مهم ایران

طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس7: نواحی صنعتی مهم ایران در روز ارائه این درس، چند کالا که محصول کارخانه‌ای هستند را به کلاس ببرید. برای مرور…

ادامه خواندنطرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم، درس7: نواحی صنعتی مهم ایران