آموزش فایل Robots

آموزش فایل Robots تو این قسمت از سری فیلم های آموزشی سئو از دوره جامع خودآموز سئو به آموزشی فایل Robots.txt که وجود این فایل نقش مهمی برای سایت داره می پردازیم.…

ادامه خواندنآموزش فایل Robots