کد نویسی به زبان پایتون (رسم نمودار توابع مثلثاتی و نمایی به دو روش دونمودار جدا از هم و دو نمودار روی هم)

کد نویسی به زبان پایتون (رسم نمودار توابع مثلثاتی و نمایی به دو روش دونمودار جدا از هم و دو نمودار روی هم) … دریافت فایل سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف سایت کتاب دانشگاهی را بیشتر بشناسید

کد نویسی پایتون (به دست اوردن مشتق تابع و رسم نمودار مشتق تابع)

کد نویسی پایتون (به دست اوردن مشتق تابع و رسم نمودار مشتق تابع) با استفاده از فراخوانی  توابع sympy مشتق تابع و نمودار آن کدزنی شده است … دریافت فایل سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف سایت کتاب دانشگاهی را بیشتر بشناسید

کدنویسی به زبان پایتون( مساحت دایره ، مربعءمستطیل و مثلث)

کدنویسی به زبان پایتون( مساحت دایره ، مربعءمستطیل و مثلث) با یک کد مناسب از کاربر اندازه ضلع ها و شعاع گرفته شده و هربار سوال میشود که ایا شکل کدام است و مساحت مربوط به آن شکل چاپ میگردد … دریافت فایل سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا ادامه مطلب…

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)  یک کلاس شامل دو تابع که در ورودی عدد و رشته دلخواه از کاربر گرفته شده و در یک تابع بررس میشود که عدد از ادامه مطلب…

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی عدد سه رقمی و زوج)

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی عدد سه رقمی و زوج) در این کد تعداد اعداد مورد نظر از کاربر گرفته شده و و بررسی و تشخیص داده میشود که اگر تمام اعداد، سه رقمی و زوج باشد پیام valid و در غیراین صورت پیام notvalid چاپ میشود … دریافت فایل سایت ادامه مطلب…

کدنویسی به زبان پایتون(ضرب داخلی دو بردار با اعداد رندوم و طول دلخواه )

کدنویسی به زبان پایتون(ضرب داخلی دو بردار با اعداد رندوم و طول دلخواه ) دو بردار با طول دلخواه و با اعداد رندوم ایجاد شده و ضرب داخلی آن ها انجام مییشود. لازم به ذکر است میتوان به جای اعداد رندوم به بردار عدد دلخواه داده شود … دریافت فایل ادامه مطلب…

کدنویسی به زبان پایتون( انتگرال گیری از تابع)

کدنویسی به زبان پایتون( انتگرال گیری از تابع) با کدنویسی مناسب انتگرال تابع جبری  در بازه مشخص شده نوشته شده است( از تابع اماده استفاده نشده است و ازتعریف انتگرال و کدنویسی فرمول انتگرال استفاده شده است). لازم به ذکر است میتوان با تغییر بازه و تابع جبری انتگرال تمامی توابع ادامه مطلب…

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی وجود یک عدد دلخواه در لیستی ( با بعد دلخواه و اعداد رندوم) و نشان دادن موقعیت آن عدد و همچنین حذف آن از لیست)

کدنویسی به زبان پایتون(بررسی وجود یک عدد دلخواه در لیستی ( با بعد دلخواه و اعداد رندوم) و نشان دادن موقعیت آن عدد و همچنین حذف آن از لیست) ابتدا عدد دلخواه و بعد لیست از کاربر گرفته میشود و با کدنویسی یک لیست رندوم تولید شده و وجود عدد ادامه مطلب…

پروژه جستجوی پیشرفته در دیتا گرید ویو

پروژه جستجوی پیشرفته در دیتا گرید ویو

پروژه جستجوی پیشرفته در دیتا گرید ویو در این پروژه شما کد هر کشور را در باکس موجود وارد می کینید و سپس جستجو را می زنید و برنامه مشخصات کشور را نمایش می دهد   … دریافت فایل سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف سایت ادامه مطلب…

فاز 2 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده صفحه96

فاز 2 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده صفحه96

فاز 2 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده صفحه96 فاز 2 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده صفحه96 شما خیلی راحت می توانید تمرین های کتاب تخصصی خود را در پایه 11 رشته شبکه و نرم افزار رایانه ای  را دانلود کنید این برنامه بسیار مناسب شماست و با ادامه مطلب…