You are currently viewing پمفلت غلبه بر اضطراب

پمفلت غلبه بر اضطراب

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پمفلت غلبه بر اضطراب


پمفلت چيست؟ یک رسانه آموزشی می باشد . در ابعاد کاغذ A4تهیه میشود . و به طور معمول به سه قسمت تقسیم میگردد . این رسانه می تواند آموزشی ، هشدار دهنده و یا تبلیغاتی باشد .کم حجم بوده و برای مطالعه از حوصله شخص مطالعه کننده خارج نیست . پمفلت به عنوان یک تقویت کننده یادگیری برای جلسات گروهی و آموزشهای فردی مورد استفاده واقع میشود . به عنوان یک یاد آورنده نکات مهم جلسه آموزشی عمل می کند . این رسانه را در مکان ها ی عمومی و به هنگام در خواست افراد میتوان به آنها ارائه نمود . پمفلت غلبه بر اضطراب فایل word و قابل ویرایش  …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید