پروژه مورفولوژی سه بعدی و مکانیزم رشد در ترکیب بین فلزی Al6Mn اولیه در انجماد جهت دار آلیاژ Al-3wt.%Mn


در این تحقیق ابتدا روش های ساخت نمونه و آزمون برای چند بررسی مختلف آورده شده است. سپس با بررسی دیاگرام فازی ترکیب Al-Mn حضور یک استحاله ی یوتکتیک Al- Al6Mn در دمای حدودا  °C658 تا ترکیب 25%Mn مشاهده شد. تاثیر فشار بر روی انجماد آلیاژ Al-Mn بررسی شده است، به این منظور از الگوی XRD آلیاژهای منجمد شده در فشارهای مختلف استفاده شده است. فازهای بین فلزی در آلیاژ Al-Mn به طور مختصر معرفی شده اند و میکروساختار ترکیب بین فلزی آلیاژ آلومینیوم منگنز بررسی شده است. پین شدن دانه ها توسط رسوبات آلیاژ آلومینیوم منگنز مطالعه شده است. طبق این مطالعه آلیاژی که درصد بیشتری از رسوبات بین فلزی Al6Mn را در ساختار خود دارد هنگام آنیل، موانعی بیشتری برای رشد دانه ها به وجود آورده و مانع از بزرگ شدن دانه ها خواهد شد. تاثیر یک میدان مغناطیسی بالا بر روی مورفولوژی فاز اولیه Al6Mn بررسی شده است. در حالت بدون میدان، رسوبات حالت سوزنی دارند و در قسمت پایینی نمونه تجمع می­کنند، اما هنگام اعمال میدان نمونه ها کلوخه ای شکل شده و به طور یکنواخت در زمینه توزیع می­شوند و تمایل به گسترش در جهت میدان را دا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *