پروژه آماده تحلیل تغییر شکل استوانه فولادی تحت بار متمرکز در مرکز آن در انسیس ANSYS


پروژه تحلیل تغییر شکل استوانه فولادی تحت بار متمرکز در مرکز آن   معرفی مشخصات پروژه مرجع پروژه: D. Cook, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York, NY, 1981, pp. 284-287. Takemoto, R. D. Cook, “Some Modifications of an Isoparametric Shell Element”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 7 No. 3, 1973. نوع تحلیل پروژه: تحلیل استاتیکی ( ANTYPE=0 ) نوع المان های پروژه: المان پوسته ای چهار گرهی کرنشی ( SHELL181 ) المان پوسته ای هشت گرهی کرنشی ( SHELL182 ) معرفی مدل پروژه: یک استوانه با دیواره نازک توسط نیروی F در وسط طول بارگذاری می شود. جابجایی شعاعی δ را در نقطه ای که F اعمال می شود تعیین کنید. انتهای استوانه دارای لبه های آزاد است. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *