پاک کردن نوشته خودکار

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پاک کردن نوشته خودکار

به نام خدا استفاده غیر اصولی پیامد یانونی داشته و فروشگاه تعهدی ندارد 
این بجث بیشتر برای پاک کردن جوهر روی اسناد مهم و غیر قابل تهیه مجدداست مورد استفاده‌دارد و لاغیر 
مورد استفاده موادی است که بی شک در بیشتر خانه های شهری موجود است 
مایع ب……..  
بهمیزان لازم در……..ی و آبکشی 
البته برای جلوگیری از …. در سطح کاغذ دور محل مورد نظر را با م…….شستشوی دست محصور نمایید 
 
 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید