You are currently viewing پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین در 19 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین در 19 اسلاید

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین در 19 اسلاید


                ترجمه روندی است که در آن از اطلاعات رمز شده در RNA برای ساختن پروتیئنها استفاده می‌شود. پروتئینها از اتصال اسیدهای آمینه به یکدیگر از طریق پیوند پپتیدی بدست می‌آیند. تشکیل پیوند پپتیدی و قرار گرفتن ترتیب اسیدهای آمینه که برای هر پروتئین اختصاصی است، به سادگی امکان پذیر نیست.   فهرست مطالب: تعریف ترجمه بیوسنتز پروتئینها ترکیبات شرکت کننده در سنتز RNA پیک (mRNA) RNA ناقل (tRNA) ریبوزومها آنزیم پپتیدیل ترانسفراز یا پپتید سنتتاز عوامل آغازگر انرژی لازم مراحل سنتز پروتئین (مراحل سنتز در پروکاریوتها) آغاز سنتز دراز شدن زنجیره پایان سنتز زنجیره و… …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید