پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر- 151 اسلاید


پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر – 151 اسلاید فهرست مطالب مقدمه  رویکرد جهانی در زمینه انرژي   ZE تعاریف مرتبط با  تعریف مفهوم کلی ساختمان انرژي صفر   :(Net Zero Site Energy) انرژي صفر خالص سایت   :(Net Zero Source Energy) انرژي صفر خالص منبع   :(Net zero Cost Energy) انرژي صفر خالص هزینه ها   :(Net zero Emission Energy) انرژي صفر خالص انتشار  تعاریف و مفاهیم  کاهش انرژي مصرفی در ساختمان  (Passive Energy) انرژي هاي نهان  ایزولاسیون  مصرف کنندگان داخلی  مدیریت انرژي  تولید انرژي در ساختمان  بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر  بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر  اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي  بخش اول: انرژي مصرفی جهت ساخت بنا  بخش دوم: انرژي مصرفی در استفاده از بنا  چالش هاي معماري انرژي صفر درایران  معرفی نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي  بررسی آماري و مقایسه مصرف انرژي ساختمان انرژي صفر با خانه ها معمولی&nbsp …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.