پاورپوینت بررسی رنگ در معماری – 65 اسلاید


پاورپوینت بررسی رنگ در معماری – 65 اسلاید       فهرست مطالب در واقعيت، رنگ وجود ندارد! رنگ بازتابی از نور رنگ یکی از خاصیتهای نور زمینه های فیزیک ، فیزیولوژی و روانشناسی روانشناسی در مسائل آگاهی 1.فام 2.درخشندگی(والوور): 3.اشباع(پرمایگیفام): رنگ های شکسته دسته بندی رنگ ها(1): رنگ های اصلی و درجه اول: رنگ های درجه دوم: رنگ های درجه سوم دسته بندی رنگ ها(2 رنگهاي گرم رنگهاي سرد بررسی چرخه رنگ: پرده‌ها و طیف‌های گوناگونی مشاهده رنگها: فیلمرنگ حجمرنگ سطحرنگ: سه کیفیت ظاهری تأثیر متقابل رنگ ها انگاره ی هر رنگ رابطه ی رنگ های عینی کیفیت رنگ ها برای فضا اثرات بصری رنگ نتیجه گیری نقش رنگ در معماری غايت و هدف رنگهای درخشان رنگ مهمترین وسیله بیان حالت و مفهوم حوزه حس بصری رنگ سه شکل اصلی مربع تطابق و تناسب هر رنگ برانگیختن احساسات بیننده رنگهای گرم رنگهای سرد پنجره ها و مبلمان با زمینه رنگ ملحقات تیره رنگ های نارنجی و آبی سطوح رنگ اشکال و تاثیر رنگها   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.