You are currently viewing وقفه interrupts

وقفه interrupts

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

وقفه interrupts


توانایی استفاده از وقفه در برنامه نویسی میکروکنترلر pic16f877a وقفه timer0 وقفه timer1 وقفه portb وقفه comparator mikroc ver7.60 https://aparat.com/v/vFpxZ   …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید