You are currently viewing مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Students counselling and academic achievement عنوان فارسی: مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی چکیده:   آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشرفت و توانایی های دانش آموزان دارد. با آموزش و پرورش مورد انتظار افراد (دانش آموزان) می توان کیفیت کامل و بالقوه آنها را توسعه داد. شاخص های موفقیت (مدرسه) در انجام این وظیفه می تواند از پیشرفت تحصیلی عالی و انواع وسیعی از مهارت های خاص یاد گرفته شده توسط یادگیرندگان در نظر گرفته شوند و شامل مسائل مربوط به دانشگاه [مدرسه] نمی باشد. در حالی که دانش آموزان به ادامه بهبود پیشرفت تحصیلی نیاز دارند، در حین فعالیت و حجم تکالیف مدرسه، تکالیف تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه توسط دانش اموزان پیگیری می شوند، چون دانش آموزان به راهنمایی و خدمات مشاوره در مدارس در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی نیاز دارند. تعداد صفحات انگلیسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 10 سال مقاله: 2011 فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید