مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تجمیع تصادفی بودن در تابع هدف با اجتناب از محاسبه مونت کارلو در بهینه سازی پرواربندی گوشت گاو


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Integrating stochasticity into the objective function avoids Monte Carlo  computation in the optimisation of beef feedlots عنوان فارسی: تجمیع تصادفی بودن در تابع هدف با اجتناب از محاسبه مونت کارلو در بهینه سازی پرواربندی گوشت گاو چکیده:   دنیای واقعی دربرگیرنده منابع زیادی از تنوع طبیعی است. مدل های شبیه سازی مفید از مشکلات دنیای واقعی، مانند تخصیص بهینه گاوهای گوشتی به آغل های پرواربندی، نیازمند توجه به این امر است. شبیه سازی مونت کارلو، روش معمول برای دست یابی به این امر با استفاده از مدل چندگانه است که هر کدام با مجموعه متفاوتی از متغیرهای تصادفی تولید شده اجرا می شوند. با این حال، هنگامی که هدف بهینه سازی سیستم است، این روش می تواند محاسبه را برای بهینه سازی مدل های حتی با اندازه متوسط، بسیار شدید و دشوار نماید. این مشکل در یک مدل صنعتی عملیات های پرورابندی مورد توجه قرار گرفت که در آن حیوانات در آغل های جداگانه انتخاب و جایگذاری شدند و به وزن بهینه و محدوده های چربی مشخص شده در شبکه قیمت گذاری رسیدند. تعداد …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *