You are currently viewing محاسبه دو برابر عکس یک عدد

محاسبه دو برابر عکس یک عدد

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

محاسبه دو برابر عکس یک عدد


برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی را از ورودی بخواند و دو برابر برعکس آن را در خروجی چاپ کند. می توانید اطمینان داشته باشید که ورودی حتما یک عدد سه رقمی است. مثلا اگر در ورودی عدد 765 زده شد در خروجی عدد 567*2 یعنی 1134 را چاپ کنید. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید