فلش کارت زبان

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

فلش کارت زبان

مجموعه حاضر گردآوری لغات زبان تخصصی است که در 11 دوره اخیر آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بیشترین تکرار را داشته اند نظر به اینکه احتمال تکرار مجدد این لغات در آزمون های آتی کارشناسی ارشد نیز بسیار است، یادگیری آنها را به داوطلبین عزیز آزمون ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی توصیه می کنیم!!! …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید