فایل اکسل پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست(گریمس)


پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ-راست(گریمس) روابط زوجین می تواند بخودی خود بسیار پیچیده باشد و مشکلات هر زوج بر جنبه خاصی تکیه کند ،بنابراین برای در مانگر به ویژه اگر اولین بار است که مراجع را می بیند ،بسیار مهم است که به جست و جو و کاوش مشکلات پنهان این رابطه بپردازند.   پرسشنامه گریمس می تواند چهارچوب مفیدی برای دست یابی به این مهم فراهم آورد ،بنابراین هم می تواند در شناسایی راه های مفید برای جست وجو و کاوش مشکلات و هم در حفظ زمان با ارزش مراجع مفید باشد. این پرسشنامه دارای 28 عبارت است که در مقابل هر جمله 4 گزینه قرار دارد و پاسخگو با توجه به تناسب هرجمله با وضعیت زندگی زناشویی خودش یکی از گزینه ها را انتخاب می کند. هدف:ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *