صبر وآثارونتایج آن-اخلاق اسلامی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

صبر وآثارونتایج آن-اخلاق اسلامی

مقدمه: در میان پیامبران الهی که هر یک ویژگی خاصی از   فضایل اخلاقی   را دارا بودندحضرت ایوب   علیه‌السلام به عنوان پیامبر صبور   شناخته می‌شود او الگوی صبر و استقامت در برابر مشکلات بود به همین دلیل حالات او   در سوره «ص» موقعی که مسلمانان در مکه تحت فشار شدید قرار داشتند به عنوان یک   سر‌مشق بزرگ نازل شد و به مسلمانان درس صبر و استقامت داد. شانزدهمین حدیث از چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره) در باب اسارت شهوت ، صبر ، معنای صبر و درجات و دستاوردهای آن است. امام این بحث را با روایتی از امام صادق علیه السلام آغاز می کند: ابوبصیر می گوید ، که از امام صادق علیه السلام چنین شنیدم : ” شخص آزاد در همه حالتها آزاد است اگر مصیبتی به او برسد ، بر آن صبر می ورزد ، و اگر مصیبت ها بر او هجوم آورند ، او را نمی شکند هر چند اسیر و مقهور گردد ، و سختی را به جای آسانی بگیرد ؛ چنان که یوسف بسیار راستگو ، وقتی به بندگی گرفته شد و اسیر و مقهور گردید ،   به آزادی او ضرر نرسید و تاریکی چاه و ترس از آنچه به او رسید به او زیان نرساند ، تا اینکه خداون …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید