دین مالکی -تاریخ تحلیلی صدر اسلام

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

دین مالکی -تاریخ تحلیلی صدر اسلام

    1.1. شخصیت مالک این مذهب، دومین مذهب اهل سنت از نظر قدمت و سومین آن از نگاه قلمرو است. مؤسس این مذهب، مالك بن انس بن مالك بن عامر اصبحى مدنى از طبقه سوم فقیهان تابعی مدینه است. او حدود سالهای 90 تا 97 در آن شهر تولد یافت. مالک بیشتر زندگانی خود را در مدینه سپری کرد. فقه را نزد ربیعة بن فروخ، ابن شهاب زهری، نافع مولی عبدالله بن عمر بن هرمز، امام جعفر صادق (ع) و ابوالزناد فرا گرفت. وى از پـيـشوايان مكتب حديث علم آموخت. …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید