دانلود ترجمه مقالهایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار بر تصمیمات شرکت را کاهش دهد

دانلود ترجمه مقالهایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار بر تصمیمات شرکت را کاهش دهد ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2013تعداد صفحه ترجمه:25تعداد صفحه فایل انگلیسی:26 موضوع انگلیسی :Can Corporate Governance Mitigate the AdverseImpact of Investor Sentiment on Corporate InvestmentDecisions? Evidence from Taiwanموضوع فارسی:دانلود ترجمه مقالهایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار بر تصمیمات شرکت را کاهش دهدچکیده انگلیسی:AbstractThis paper explores whether investor sentiment has an adverse impact on corporateinvestment decisions and whether such impact, if present, can be effectively mitigated bysound corporate governance mechanisms. The sample comprises listed firms in Taiwanbetween 2003 and 2010. Empirical results indicate that investor sentiment is significantly andpositively related to amount of new investment and over-investment. Investor sentiment hasan adverse impact on corporate investment decisions. Further test for t …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *