You are currently viewing تحلیل و اولویت بندی ذینفعان براساس ایزو 9001

تحلیل و اولویت بندی ذینفعان براساس ایزو 9001

تحلیل و اولویت بندی ذینفعان براساس ایزو 9001


از آنجایی که یک شخص ذینفع می­تواند بر توانایی سازمان شما برای ارائه خدمات یا برآورده کردن الزامات قانونی تأثیر بگذارد، باید بدانید که هر یک از طرف های ذینفع برای شما چه معنایی دارند .  شما باید زمان بگذارید تا درک درستی از منافع ذینفعان داخلی و خارجی کسب و کار خود ایجاد کنید که ممکن است بر توانایی سیستم مدیریت شما برای ارائه نتایج مورد نظر خود یا مواردی که بر هدف عملیاتی سازمان شما تأثیر می گذارد تأثیر بگذارد.  به شما پیشنهاد می­کنم که  تجزیه و تحلیل ذینفعان خود را انجام دهید تا ارتباط طرف های ذینفع و الزامات آنها را در ارتباط با فعالیت های تجاری شما و مواردی که بر سیستم مدیریت تأثیر می گذارد، تعیین کنید.  اگر به روش اجرایی و فرمی برای کمک به تعیین و مستندسازی الزامات ذینفعان کسب و کار خود نیاز دارید، لطفاً از فایل ارائه شده کمک بگیرید. فرم ارائه شده در قالب اکسل طراحی شده است و به شما در تعیین، تحلیل و اولویت بندی ذینفعان کمک می­کند. فرمت فایل ورد  تعدادصفحه5 …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید