You are currently viewing تحقیق همه چیز راجع به سقف كاذب

تحقیق همه چیز راجع به سقف كاذب

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق همه چیز راجع به سقف كاذب


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، سقف كاذب ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : به طور كلي سقف هاي كارب از چهار بخش 1- آويز هاي فلزي قائم، 2 – پروفيل هاي اصلي افقي (شبكه اصلي)، 3 – پروفيل هاي فرعي افقي (شبكه فرعي متصل به شبكه اصلي) و 4 – پوشش (پانل) زيرين تشكيل مي گردد.براي آويز هاي قائم مي توان از مصالح زير استفاده كرد:1- آرماتور به قطر حداقل 6 ميلي متر.2- سيم هاي فولادي گالوانيزه كه سطح مقطع آنها حدقل 10 ميلي متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 ميلي متر مي باشد.3- تسمه هاي فولادي زنگ نزن كه سطح مقطع آن ها حداقل 10 ميلي متر مربع و ضخامت آنها حداقل 5/1 ميلي متر مي باشد. نوع پروفيل انتخابي براي تيرك هاي نگهدارنده سقف كاذب (شبكه هاي اصلي و فرعي) با توجه به وزن موادو مصالح انتخاب شده، جنس و ويژگي هاي مواد و مصالح انتخاب شده، وجود ريل يا تيرك هاي فرعي متصل به تيرك هاي اصلي، پيوسته بودن يا ناپيوسته بودن سقف كاذب و نيز نوع اتصال پيش بيني شده، متفاوت است براي اين منظور ميتوان از انواع پروفيل هاي فلزي (فولادي، آلومينيمي و … ) به شكل هاي سپري، نبشي، ناوداني و غيره و همچنين از چوب ها …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید