You are currently viewing تحقیق همه چیز در مورد روزه

تحقیق همه چیز در مورد روزه

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق همه چیز در مورد روزه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، همه چیز در مورد روزه، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تعريف روزه :روزه درلغت به معني بازداشتن و خودداري كردن است. بطور مطلق ، چه خودداري و امساك از خوردنيها و آشاميدني ها باشد و چه خودداري و امساك از سخن گفتن و عمل كردن . روزه در فقه اسلامي آن است كه انسان براي انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چيزهائي كه روزه را باطل ميكند و شرح آنها بعدا“ گفته ميشود خودداري نمايد .مراتب و درجات روزه داران :روزه داران با توجه به قلمرو روزه اي كه گرفته اند و محدوده امساكي كه كرده اند مراتب و درجاتي دارند :1 . روزه عوام : روزه عوام عبارت از اين است كه شخص روزه دار از خوردن و آشاميدن و مبطلات ديگر روزه امساك و خودداري نمايد و افطار اين روزه انجام مبطلات آن است.2 . روزه خواص : روزه خواص عبارت از اين است كه شخص روزه دار علاوه بر اين كه مبطلات روزه عوام را ترك كند ، چشم و گوش و دهان ودست و پا و ساير اعضا و جوارح خويش را از گناهان و معصيت ها باز دارد ، افطار اين روزه ارتكاب گناه و انجام معصيت است .3 . روزه خواص الخواص :روزه خواص الخواص عبارت است از ايت كه ش …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید