You are currently viewing تحقیق نقش دین در کیفیت آموزش

تحقیق نقش دین در کیفیت آموزش

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق نقش دین در کیفیت آموزش


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان،  نقش دین در کیفیت آموزش، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : چکیده:دین اسلام نیز مانندادیان دیگرچون نگینی درخشان پرتوافشانی می کند .اهمیتی که این دین به رستگاری انسان ها داده قابل ستایش بوده ودرنوع خودبی نظیراست به همین خاطر حقیربه نقش واسمتداد دين درآگاهی دانش آموزان وبالابردن كيفيت آموزش پرداخته ومقاله ای دراین خصوص تهیه نمودم که امیدوارم همکاران محترم کاستی های آن را به بنده ببخشند.ابتدا به تعامل بين دين وعلم در جوامع غربي پرداخته ميشود وجايگاه وديدگاه علمي كشور ما دراين خصوص و سپس به نقش آموزش وپرورش دراين خصوص مي پردازيم ونگاهي گذرا به دين در مدارس كشورمان ومشكلات وديدگاه هايي كه دراين خصوص وجود دارد ونهايتا” چند پيشنهاد وراهكارپيرامون كمك دين درخصوص ارتقاء كيفيت آموزش در مدارس ارائه گرديده است. مقدمه: حمد وسپاس بيكران خداوند بزرگ را كه انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ، پس از سالها جــــــــهاد ، مقاومت وايثار اينك جايگاه والاوشايسته ي خود را درهمه ي عرصه هاي بين المللي به دست آورده وهرروز شاهد پيشرفت هاي تازه وشگرف فرزندان اين امت الهي درهمه ي زمينه …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید