You are currently viewing تحقیق مقام زن در قرآن

تحقیق مقام زن در قرآن

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق مقام زن در قرآن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مقام زن در قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : نگرش به زن و مقام او , يكى از مقوله هاى مطرح شده در قرآن است كه باعث بحث ها و انتقاد هاى شديد ى شده است . رشد و تكامل ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى جوامع سنتى , بخصوص كشورهايى كه اسلام دين برتر و اصلى آن است , باعث شده است كه زنها هر چه بيشتر در صحنه هاى اجتماعى و اقتصادى جامعه ظاهر شوند و نقش مهمترى را در جامعه ايفا كنند. دقيقا اين مسئله با دستورات قرآن مغايرت دارد و باعث شده است كه دستورات قرآ ن بعنوان ترمزى در راه پيشرفت اين جوامع عمل كند. در حالى كه تكامل و پيشرفت جوامع بشرى ايجاب ميكند كه زنان از حقوق شهروندى و اجتماعى برابر با مردان برخوردار باشند , ولى قرآن نه تنها حق شركت زنان درفعاليت هاى اجتماعى را نفى ميكند, بلكه ارزش و نقش زن را تا حد ابزارى براى لذت و آرامش مردها پائين مى آورد. در چند دهه اخير روشنفكران مذهبى تلاش بسيارى كردند كه از نقش به اصطلاح والاى زن در اسلام داستانها بسازند و از آياتى كه ذيلا مى آيد تفصير هاى آبرومندانه ترى ارائه دهند. نمونه بارز اين روشنفكران على شريعتى است . ايشان با دا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید