You are currently viewing تحقیق درباره منحنی‌ های عمود های عمودی

تحقیق درباره منحنی‌ های عمود های عمودی

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق درباره منحنی‌ های عمود های عمودی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، منحنی‌ های عمود های عمودی ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : اغلب اوقات محاسبه ارتفاع نقاط روی منحنی‌های عمودی در فواصل نزدیک‌تر نسبت به محل‌های کامل ضروری به نظر می‌رسد. مثلا در نقطه یا یا مقادیری که در برخی نقاط میانی خاص وجود دارد. در این گونه موارد روش توازن تانژانت مانند همین روش در محل‌های کامل عمل می‌کند ولی اعداد کاملا هم درست نیستند به عنوان نمونه ارتفاع محل (موقعیت) 2/75+63 در منحنی مثال 1-23 برابر است با: بالاترین یا پایین‌ترین روی منحنیزمانی که دو خط شیب‌دار در یک منحنی عمودی نشانه‌های جبری مخالف داشته باشد، بین P.V.C و P.V.T ، هم نقطه پایینی و هم بالایی وجود دارد. این نقطه بر روی محل کامل منطبق نمی‌شود و موقعیت آن، معمولا از اهمیت زیادی برخوردار است. در منحنی عمودی خاصی تغییر کلی در شیب (A) بین تانژانت‌ها از روی تمایز زیر، مشخص می‌شود که در آن و به ترتیب ترازها (شیب‌های) درصدی تانژانت‌های عقبلی و جلویی هستند. میزان تغییر شیب با استفاده از تساوی زیر به دست می‌آید …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید