You are currently viewing تحقیق جایگاه امربه معروف در قرآن و روایات

تحقیق جایگاه امربه معروف در قرآن و روایات

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق جایگاه امربه معروف در قرآن و روایات


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جایگاه امربه معروف در قرآن، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :   مقدمهامر به معروف و نهی از منکر.ازاصول دین است واحیای این دواصل بیانگرحیات وسرزندگی جامعه می باشد و فراموش کردن این دواصل موجب رخوت و سستی . بی تفاوتی و به تدریج اضمحلال ومرگ جامعه خواهد شد. برهرمسلمان ومکلفی واجب است.درچارچوب قوانین شرع .عمل به معروفات را توصیه کرده . و دیگران را از مبادرت به منکرات بازدارد . این امراز چنان ظرافتی بر خورداراست که گاه .عبور از حدومرز آن .نه تنها ثوابی نخواهد داشت . بلکه عقوبتی را نیز در پی خواهد داشت. ریشه های فطری و غریزی پدران و مادران در طول تاریخ . فرزندان خود را به کارهایی وا داشته و از کارهایی نهی کرده اند . مسئله امر و نهی و تشویق وهشدار.ریشه در درون هرانسانی دارد.ومربوط به زمان و مکان یا منطقه خاصی نمیشود.وهر مسئله اینگونه فراگیر باشد.نشان از فطری بودن آن دارد. هشدار و اخطار و فریاد دربرابر خطرها وانحرافات مخصوص انسان نیست در قرآن مجیدمیخوانیم: وقتی مورچه ای دیدحضرت سلیمان بن علی نبیناوآله ( ع )بالشکرش درحرکتندفریادزدوبه سایرمورچگان گفت :به لانه …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید