You are currently viewing تحقیق تفسير جوشن كبير

تحقیق تفسير جوشن كبير

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق تفسير جوشن كبير


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تفسير جوشن كبير، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : امر خداوند در همه چيز آمده مانند : خورشيد و ماه كه خورشيد با نور عالمگيرش مايه روشني روز ست و ماه با نور زيبايش چراغ شبهاي تار است نه تنها شبروان را در بيابانها رهبري مي كند بلكه روشنايي ملائمش براي همه ساكنان زمين مايه آرامش و نشاط است . علاوه بر همه اينها در اطراف كره زمين قشر عظيمي از هوا وجود دارد كه بر اثر وجود كوهها كه به صورت دنده هاي يك چرخ ، پنجه در اين قشر عظيم افكنده اند همراه زمين حركت مي كنند ، دانشمندان مي گوئيد اگر سطح زمين صاف بود ، قشر هوا به هنگام حركت زمين روي آن مي لغزيد و طوفانهاي عظيم ايجاد مي شد و هم ممكن بود اين اصطكاك دائمي سطح زمين را داغ و سوزان و غير قابل سكونت كند ، پس نتيجه مي گيريم اينها همه مبتني مي شود به قدرت خداوند متعال كه چه آفريده و بر چه اساسي قرار داده همه چيز را در جان خود به امر خويش .  ( يا من يحق بكلشي علمه ) اي كسي كه عملش به هر چيزي تعلق گرفته در اين قسمت خداوندي را مورد خطاب قرار مي دهيم كه به هر چيزي احاطه علمي كافي دارد تا جائيكه در ميان آيات قرآن مي خ …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید