You are currently viewing تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز

تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، صنايع دستي ایران از گذشته تا امروز ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : صنايع دستي به عنوان زير مجموعه اي وسيع از هنرهاي سنتي ايران، از گذشته‌هاي دور تا به امروز جايگاه ويژه و والايي در فرهنگ بومي معنوي و در گستره هنر مقدس سرزمينمان داشته است .صنايع دستي يك مكانيسم عالي تفكر است كه در حيطه آن اهدافي معين به قصد تداوم معيشت در زندگي اقتصادي و نيز رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملي و در نتيجه پس از برآورده شدن نيازهاي بشري موجب تكامل و تعالي جامعه مي‌شود در چهارچوب اين انديشه‌هاي عالمانه گروههاي انساني پويا شده و ركود و ايستايي‌ها كه موجب رخوت و خمودي عقل آنان مي‌شود از بين مي‌رود و در نتيجه انسانهايي با ويژگيهاي جديد در جامعه نوين نمودار مي‌گردند .ديناميك و پويايي جسم در جامعه تحول به وجود آورده و آن طور كه خواست بشر است فرهنگ و اقتصاد پا به پاي يكديگر پيش مي‌رود .هنر يك مسله مادي نيست كه از كسي بگيرد يا به كسي بدهد و هنرمندي يك كار ساده و بي مايه نمي باشد بلكه هنرها يادگارهاي بسيار قديمي و ره آورد و ارمغاني است از انديشه&z …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید