You are currently viewing تحقیق بررسی تاریخچه معماری پست مدرن

تحقیق بررسی تاریخچه معماری پست مدرن

  • Post author:
  • Post category:دسته‌بندی نشده
  • Post comments:0 دیدگاه

تحقیق بررسی تاریخچه معماری پست مدرن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، معماری پست مدرن ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : فهرست عنوان مقدمه ورود رايت به عرصة معماري انديشة رايت رايت و بسط معماري در آمريكا تأثير معماران بر رايت رايت و بسط معماري در انگلستان نقشه هاي صليبي و نقشه هاي طويل نقشه غير مقيد شناسايي زيبايي نهفته مصالح ساختماني ديوار در طرحهاي رايت فضاي داخلي استفاده از مصالح و عوامل ساختماني متنوع رايت و نقاشي جديد زبان يك معماري ارگانيك گزيده اي از آثار معماري رايت منابع   با توجه به تحولاتي كه در عرصه معماري در خصوصاً قرن اخير صورت گرفته است ابهامات از چگونگي ابراز احساسات مخاطبين، در دو زمان اوايل و اواخر قرن، در بين عموم مشاهده مي شود.نگاههاي اوليه از غني و ثبات شگردهاي بوجود آمده در بنيان معماري اصيل و مردمي بسوي بنيادي ديگر كه ريشه در تفكري نو و پشت پا زدن به آنچه كه مدت زيادي را طي كرده و به مرور زمان پخته و غني شده است، دارد، مشوق و محرك عاملين آن بوده است. بگونه اي كه در بوجود آمدن سبكهاي جديد تسريع شده است.بي شك تفكر نويني به اين هدف نمي توانست باشد كه نظام ريشه دار سابق را به كناري بزند و خودي از خو …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

دیدگاهتان را بنویسید