تاثیر میدان مغناطیسی و فرکانس پایین الکترومغناطیسی بر خواص ریختگی، میکروساختار و ویژگی های کششی آلیاژ Al-Zn-Mg-Cu


بسیاري از خواص مکانیکی آلیاژهاي فلزي بر اندازه و توزیع دانه ها در ساختار بستگی دارد. بنابراین اصلاح ساختار و توزیع دانه هاي اصلاح شده، موضوع تحقیقات متعددي در زمینه ي متالورژي بوده است . ساختار قطعه اغلب مواقع در فرآیند انجماد تعیین می شود، لذا كنترل ساختار انجمادي ضروري به نظر می رسد. بدین منظور روش هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته است كه استفاده از مواد جوانه زا معمول ترین روش می باشد . اگر چه مواد جوانه زا می توانند ساختارهاي انجمادي را اصلاح كنند ولی این مواد معمولا براي بازیابی محصولات به خاطر عناصر افزوده شده، مضر هستند . اتخاذ تركیبات گوناگون از میدان هاي الکتریکی و یا مغناطیسی كه به صورت ایستا (ثابت) یا متناوب هستند، مورد بررسی قرارگرفته است. Vives در سال 1996 اثر ارتعاشات الکترومغناطیسی اعمال شده توسط جریان متناوب و میدان هاي مغناطیسی ثابت (استاتیک) را در طول انجماد آلیاژهاي Al-Si را مورد مطالعه قرار داد و گزارش كرد كه ریزساختارها به طور قابل ملاحظه اي اصلاح می شوند. چکیده:در این تحقیق اثر میدان مغناطیسی بر رو ي توزیع فاز و ساختار فاز بطور تجربی بررسی شده است نتیجه این عمل ا …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *