بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری


              این مقاله در سال 2011 در یکی از معتبرترین مجلات به چاپ رسیده و دارای 27 صفحه است. چکیده: هدف: هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجیهای کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش عاطفی مدیران و نتایج(خروجیهای) کارمند به مانند عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس(فشار) شغلی می باشد. طراحی، روش شناسی، رویکرد: این مطالعه در دو سازمان بزرگ در شانگهای چین و بر جامعه آماری ای متشکل از مدیران و زیردستان به تعداد323 نفر انجام شده. هوش عاطفی از طریق مقیاس هوش عاطفی ونگ و سبک رهبری به واسطه پاسخنامه چندعاملی رهبری سنجیده شدند. نتایج: یافته ها نشان دادند که سبک رهبری تحولی مدیران به شدت رابطه بین هوش عاطفی مدیران و رضایت شغلی کارمند را تعدیل می کند. با این وجود، سبک رهبری تحولی مدیران هیچگونه اثر تعدیلی ای را بر رابطه ی بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد کارمند، تعهد سازمانی و استرس شغلی گزارش نکرده است. اصالت/ارزش: یافته های این مطالعه به بینش …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف
دسته‌ها: علوم انسانی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *