باورهایی که نمیزارن پولدار شیم !!!

. ????زیگموند فروید: ما در برابر  #ضمیرناخودآگاه بردگانی بیش نیستیم. . چرا روانشناسی پول و ثروت دارای اهمیت است؟  #ورشکستگی ها و بی بندوباری های  #مالی همگی از این بخش منشا میگیرد. . مهمترین دلیل  #فقر،  #روانشناسی پول و ثروت است. . ✔روانشناسی پول و ثروت فقط  #باور نیست بلکه  #رفتار است. . ✔در واقع این بخش نشان دهنده  #تعامل فرد با پول می باشد. و برای پی بردن به اینکه شما در برخورد با پول چه واکنشی نشان می دهید پرسشنامه سنجش  #نگرش و رفتارهای پولی (MBBS) را باید پر کنید. . ✔این پرسشنامه باورهای پولی شما را در شش حوزه: وسواس پولی، حفظ و نگهداری پول، ناکافی بودن پول، کسب قدرت از طریق هزینه کردن، محافظه کاری و امنیت و تلاش و  #توانایی شناسایی می کند. . ✔پس از انجام این تست جمع امتیازات مربوط به پنج حوزه اول باید بین 20 تا 25 باشد که در این صورت فرد در حالت تعادل قرار دارد. . ✔عدد مربوط به بخش تلاش و توانایی نیز چیزی در حدود 50 باید باشد که هر چه امتیاز مربوط به این بخش بالاتر باشد بهتر است. . ✴ …

سایت کتاب دانشگاه همراه همیشگی شما تا رسیدن به هدف

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *